Regiomonitor 2019

Regiomonitor 2019

april 2020

In 2018 is een eerste Regiomonitor vanuit de corporaties tot stand gekomen in Twente. Deze monitor is bedoeld om gezamenlijke regionale marktinformatie paraat te hebben, het gesprek te voeren, hierop te kunnen anticiperen en inzichten te delen met onze partners. Vorig jaar is voor het eerst duidelijk geworden hoeveel mensen dubbel staan ingeschreven, hoeveel actief woningzoekenden er zijn en wat de gemiddelde wachttijd is in Twente voor een actief woningzoekende. Hierbij is ook een onderscheid per gemeente (er zijn verschillen) zichtbaar.

Voor de zomer 2020 is er een nieuwe analyse gereed van de Regiomonitor in Twente van 2019 en hebben we twee jaar in beeld. Daaruit kunnen we meer trends afleiden en dit benutten voor het (huur)woningmarktbeleid.

Een leuk weetje!

Woningzoekenden in Twente
In de regio Twente wonen circa 626.000 inwoners in circa 271.000 huishoudens (peil 2018). Ongeveer 13% van de inwoners staat ingeschreven als woningzoekende bij één of meer corporaties in de regio (93.234 ingeschrevenen, waarvan 81.898 in Twente wonen). Er staan 10.697 woningzoekenden bij meerdere corporaties ingeschreven, 7.310 bij twee corporaties, 2.822 bij drie corporaties en ruim 500 bij zelfs vier of vijf corporaties. (bron: Regiomonitor 2018)