Thema's

Thema's

Een belangrijk doel van WoON Twente is samen te werken aan zaken die van belang zijn de ontwikkeling van het wonen in Twente.

WoON Twente kent op dit moment projecten op het gebied van vijf focusthema's. Dit zijn de Woningmarkt in Twente (Elke woning moet raak zijn), Sociaal Domein, Huurderparticipatie, Governance & Legitimiteit/Reputatie en Duurzaamheid. Daarnaast vindt regelmatig kennisuitwisseling plaats via vakgroepen. En zijn er gevarieerde kennissessies, voor iedereen toegankelijk, op actuele thema’s.

Als deelnemer van de Vereniging WoON óf als betrokken partner kunt u een idee of voorstel altijd aan ons laten weten via een mail of neem contact op
met Janine Verhoef 06 55 835 690.