Thema's

Duurzaamheid

Nederland wil verduurzamen! Als Twentse corporaties oriënteren we ons tijdig op de mogelijkheden voor energieneutrale woningen. Doel is CO2 neutraal te zijn in het jaar 2050. Inmiddels is een Routekaart klaar om onze ‘’weg’’ te bepalen. We delen de resultaten en inzichten binnen WoON en kijken of we onderweg bijvoorbeeld kunnen ‘’versnellen’’ door met elkaar én andere partners samen te werken.

Werkgroep, frisdenkers en vastgoed

De werkgroep Duurzaamheid bestaat uit Harry Rupert (Welbions), Peter Roelofs (Tubbergen), Peter Winterman (Ons Huis), Bert Schipper (Ons Huis) en Rudy Ligtenberg (Mijande). Deze werkgroep werkt parallel met een groep Frisdenkers Duurzaamheid die voeding geeft en constructief meedenkt vanuit nieuwe concepten/ideeën. En er is een relatie met de activiteiten van het Netwerk Vastgoed van WoON Twente waarin specialisten zitten rondom duurzame woningverbeteringen. Er is een nauwe samenwerking met St. Pioneering. Tot slot is er sinds 2018 een verbinding met NEO (Nieuwe Energie Overijssel) en de agendering van de Regionale Energie Strategie (REST) in Twente.

Kern

De werkgroep Duurzaamheid bestaat in de kern uit een aantal directeur-bestuurders. Dit zijn Harry Rupert (Welbions), Peter Roelofs (Tubbergen), Jan Salvera (Domijn) en Henny Manrho (Wonen Delden). Dit verloopt parallel met de activiteiten van het vaknetwerk Vastgoed van WoON Twente waarin specialisten zitten rondom duurzame woningverbeteringen. En er is al een jarenlange samenwerking met St. Pioneering. Tot slot is er sinds kort een verbinding met NEO (Nieuwe Energie Overijssel) en de agendering van de Twentse Energie strategie (TES).

Focus

In 2018 is de aandacht gericht op de O-meting (Energie-index), de bijdrage aan de klankbordgroep van TES, inzicht delen rondom de meest duurzame oplossingen (MDO’s) in Twente en de afstemming en samenwerking rondom de Routekaart CO2 neutraal in 2050.