Thema's

Elke woning moet raak zijn

WoON vindt het belangrijk dat de woningmarkt in evenwicht is. Dit betekent afstemming met gemeenten, provincie en andere partners in Twente. De negen uitgangspunten vanuit de Routekaart zijn daarbij leidend.

  1. Het is nu of nooit. Elke woning moet raak zijn.
  2. We bouwen voor natuurlijke huishoudensgroei. Aanvullende nieuwbouw gebeurt in stedelijk gebied.
  3. Bij natuurlijke huishoudensgroei gaan inbreidingslocaties voor uitbreidingslocaties.
  4. Na 2020 bouwen we alleen nog ter vervanging. Nieuwbouw en sloop gaan gelijk op.
  5. Verkoop van huurwoningen vult de vraag naar goedkope koopwoningen. Het is niet noodzakelijk goedkope koopwoningen te bouwen
  6. In stedelijk gebied kan de betaalbare huurvoorraad afnemen. In andere gemeenten vooral verversing en modernisering.
  7. Twente kent twee woningmarktgebieden: rond Almelo en rond Enschede/Hengelo. Voorraadveranderingen worden door gemeenten en corporaties binnen deze regio's afgestemd.
  8. De Twentse woningcorporaties helpen elkaar actief bij het vernieuwen van hun woningbezit.
  9. De corporaties werken de routekaart uit in hun voorraadstrategie en passen ze toe in overleg met gemeenten en andere partijen.

Ook zetten we ons in voor goede huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals huisvesting statushouders, kwetsbare doelgroepen in het sociale domein.

Vanuit WoOn Twente is Jan Salverda trekker op dit thema.

Lees meer over 'Van routekaart naar regionale woonvisie in Twente'