Thema's

Elke woning moet raak zijn

WoON Twente vindt het belangrijk dat de woningmarkt in evenwicht is. Dit betekent afstemming met gemeenten, provincie, huurdersorganisaties en andere partners in Twente.

Elke woning moet raak zijn. Voor nu én in de toekomst. We zetten ons in voor goede en betaalbare huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals huisvesting statushouders en kwetsbare doelgroepen in het sociale domein.

Vanuit WoON Twente is John Olde Olthof (directeur-bestuurder Reggewoon) trekker op dit thema samen met de Werkgroep Regionale Woningmarkt waarin professionals vanuit Vastgoed en Wonen regelmatig kennisdelen en oplossingsgericht samen werken.

Lees meer over 'Van routekaart naar regionale woonvisie in Twente'