Thema's

Governance & Legitimatie

De positie van de corporatiesector staat landelijk onder druk. Het rapport dat in opdracht van Aedes is geschreven door Rudy de Jong c.s. ‘’De balans verstoord’’ laat zien hoe het is gegaan de afgelopen decennia in onze sector. Elementen uit het rapport laten zien dat de ontwikkelingen mede invloed hebben op ons imago.

Wij hebben als WoON niet de illusie dat we het imago landelijk direct kunnen beïnvloeden. Wel hebben we de overtuiging dat de corporatiesector in een transitiefase zit. En de reputatie van de sector speelt daarbij nu en in de toekomst ook een belangrijke rol.

We willen in ieder geval onze legitimiteit in Twente verder versterken door de goede dingen te doen, deze dingen ook goed te doen en de goede resultaten blijvend te laten zien (vanzelfsprekende legitimiteit). Daarnaast willen we ons inzetten op legitimiteit en maatschappelijk ondernemerschap. Ook werken we nauw samen met brancheorganisatie Aedes en agenderen we relevante thema's.


Samenwerken

Intern willen we de afstand verkleinen tussen bestuur, managers, staf en andere medewerkers. Hiertoe organiseren we WoON-ontmoetingen met een actueel thema. Gericht op kennisdelen, kennismobilisatie en netwerkvorming. Daarnaast komen er RvC bijeenkomsten in Twente en richten we ons als WoON op het inkopen van enkele trainingen ter professionalisering van het samenwerken. We kijken naar ondernemerschap en projectmatig werken. Zaken die direct inzetbaar of gekoppeld zijn aan de praktijk.

Ook benutten en verrijken we onze kennis rondom organisatieontwikkeling en verandermanagement in de huidige tijd.

Trekker op dit thema binnen WoON Twente is Claudia Beumer (St. Joseph).