Thema's

RvC netwerkbijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst RvC leden van 30 november 2022

We kijken terug op een interessante en boeiende RvC Netwerkbijeenkomst op 30 november jl in de ROC van Twente. We bogen ons over het thema: Is onze governance toereikend voor de regionale uitdagingen? Op voorhand was het al duidelijk dat het thema (Governance bij regionale samenwerking) een actueel onderwerp is. De key note speech van hoogleraar Floor Rink ging over de gevaren bij een goede samenwerking in besluitvorming. Wilma van Ingen vertelde over de resultaten van het WoON Twente netwerk en Martijn Rink gaf een overview van de regionale uitdagingen (regiodeal).


Netwerkbijeenkomst RvC leden van 9 april 2018

Netwerkbijeenkomst voor én door RvC leden in Twente. Dit keer het thema Duurzaam wonen op de agenda. Met tafeldialogen over verduurzaming van woningen, energiearmoede, duurzame leefomgeving, ontwikkelingen woningmarkt, energielogistiek én hoe om te gaan met verkoop van woningen.


Netwerkbijeenkomst RvC leden van 6 november 2017

Ruim 70 deelnemers in Kulturhus ‘t Klaampe’ in Westerhaar bij de netwerkbijeenkomst voor én door RvC leden van corporaties in Twente. Een afwisselend programma waarin ontwikkelingen ILT/Autoriteit Wonen, het Sociaal Domein en de maatschappelijke opgaven in Twente centraal stonden.


Netwerkbijeenkomst RvC leden van maart 2017

In maart jl. was er een RvC netwerkbijeenkomst in Enschede over ‘Het Gesprek in de bestuurskamer’. Een korte impressie hierbij.
We spraken met ruim 60 betrokken RvC leden en directies over de bias (vooronderstellingen) in de boardroom onder begeleiding van Bart de Lange.
En we haalden inspiratie uit het model van Schraven. Dit model behandelt de focus op formaliteit en/of de waardengedrevenheid van een RvC.


Netwerkbijeenkomst RvC leden van 30 juni 2016

In de Raadszaal van Hof van Twente was er 30 juni een interessante netwerkbijeenkomst voor RvC leden. Thema betrof Governance, visie op Bestuur en Toezicht. Key note spreker was Stefan Peij (Governance University). Hij besprak op een toegankelijke wijze de vierdeling van het benodigde (beschreven) toezicht:

1. Toezichtvisie

  • Waarom houdt RvC toezicht, wat voor resultaten heeft RvC voor ogen, voor wie of namens en wat RvC goed toezicht vindt.

2. Toezichtkader

  • Waarop RvC toezicht houdt, hoe RvC dit aanpakt (4-7 hoofdzaken)

3. Toetsingskader

  • Vertaling van toezichtkader. Waar worden bestuurlijke prestaties aan getoetst (indicatoren)

4. Informatieprotocol

  • Voorziet in het aanleveren van de juiste informatie op het juiste moment

Stefan Peij benutte een toetsingskader van Fontys Hogescholen als inspirerend voorbeeld. Ook zijn (wisselende) ervaringen uitgewisseld rondom de Fit & Proper test voor de toezichthouders. Met aandacht voor gedragsaspecten.

De opbrengsten voor de avond: aanscherping van inhoudelijke overwegingen en toepassingen van de vier onderdelen.


Netwerkbijeenkomst RvC leden van 22 september 2015

Op 22 september jl. was er de tweede netwerkbijeenkomst van dit jaar voor RvC leden van corporaties in Twente. Ruim 70 belangstellenden namen deel.

Met de aanwezigheid van experts (accountants) van EY kwamen onderwerpen aan bod zoals Governance, Woningwet (splitsing Daeb/niet-daeb, marktwaarde, fiscaliteiten) en ook enkele actuele zaken vanuit Prinsjesdag passeerden de revue.

Bij elk onderwerp ging het ook om de rol van de interne toezichthouder met betrekking tot het onderwerp. Ervaringen en kennis zijn gedeeld.

Jaarlijks houdt WoON Twente 1 a 2 netwerkbijeenkomsten voor RvC leden van corporaties in Twente op basis van actuele vraagstukken.


Netwerkbijeenkomst RvC leden van 17 maart 2015

Ruim 65 belangstellenden kwamen samen in Hengelo voor een netwerkbijeenkomst voor RvC leden en directeur-bestuurders van corporaties in Twente. Dit keer met het thema: Andere tijden, anders organiseren. We zijn de avond gestart met een welkom van Frans Kooiker als trekker van de Werkgroep Governance & Legitimatie. Vanuit het bestuur van WoON Twente was er een betoog over actuele ontwikkelingen van WoON Twente. Jaap Peters (De Limes) nam ons mee in het Rijnlands Model. Waar het gaat over anders organiseren, over waarnemen en over spanningsvelden tussen realiteit en planning. De dynamiek van de werkgemeenschap en welke aandacht dit mag krijgen vanuit het management en toezicht kwam vervolgens aan bod in kleine groepen. Tijdens dialogen, tussen de lectorettes door, was er aandacht voor de ‘Onderstroom’ in de ontwikkeling van organisaties. En welke ervaringen de deelnemers hier zelf mee hebben in de dagelijkse praktijk. Dat gaf verrassende inzichten.

IMAG0389.jpg#asset:527:nieuwsThumbHomepage

IMAG0382.jpg#asset:528:nieuwsThumbHomepage IMAG0381.jpg#asset:526:nieuwsThumbHomepage