Thema's

Klantinvloed

We willen de invloed van huurders, zowel via de formele als informele weg, versterken door vanuit een brede invalshoek bij te dragen aan meer kennis van en inspiratie over klantinvloed op het gebied van wonen.

Het doel is tweeledig:

  1. Het bijdragen aan kennisvergroting en het leveren van inspiratie aan huurdersorganisaties, corporaties (en gemeenten). Dit betreft zowel de rol (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) als de inhoudelijke kennis van volkshuisvestelijke materie. Dit verloopt onder andere via de Huurdersnetwerk-bijeenkomsten.
  2. Het onderzoeken van eigentijdse vormen van klantinvloed waarmee de daadwerkelijke invloed van huurders (rechtstreeks) op beleidsvorming en uitvoering in het werk verder wordt verbeterd. Dit draagt bij aan de legitimiteit van corporaties in de samenleving.

Dit thema van WoON Twente heeft als trekker Erna Mobach (directeur-bestuurder van De Goede Woning in Rijssen).