Thema's

Huurdersorganisaties Twente

We willen vanuit WoON Twente bijdragen aan kennisvergroting over de Volkshuisvesting en het leveren van inspiratie aan huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten in Twente.

Dat kunnen we niet alleen. Dit verloopt onder andere via de Huurdersnetwerk-bijeenkomsten. Deze houden we 1 á 2 x per jaar houden en inbreng vanuit organisaties zoals de Woonbond of Platform31. Daarnaast zijn er de onderlinge contacten met huurdersorganisaties over relevante regionale ontwikkelingen en projecten die van belang zijn.

De afgelopen jaren gingen de thema’s over de regionale woningmarkt, betaalbaarheid en verschillende (nieuwe) vormen van bewonersparticipatie. Op het programma staan komend jaar thema’s zoals duurzaamheid, de woonruimteverdeling en de regiomonitor.

De huurdersavonden organiseren we in gezamenlijkheid met (een vertegenwoordiging van) de Huurdersorganisaties in Twente.