Thema's

Sociaal Domein

WoON Twente heeft een ambitie binnen de wereld van het sociaal domein. We werken binnen een goede samenwerking in de keten wonen, welzijn en zorg en zetten we ons in voor bijzondere doelgroepen.

We werken met de twee Centrumgemeenten (Enschede en Almelo), zorginstanties en WoON Twente samen aan goede huisvesting voor onze klanten in Twente, waarbij de (lokale) zorgpartij zorgt voor de ambulante zorg.

Coördinatie vindt plaats vanuit het CIMOT (zie www.cimot.nl).

Inspelen op ontwikkelingen

Er zijn voortdurend ontwikkelingen vanuit het rijk, de gemeenten en zorgpartijen die invloed hebben op het werk van de corporaties. Een voortdurende afstemming op een gezamenlijke passende voorraad van wonen is daarbij zinvol. Denk aan gezamenlijk onderzoek, kansen benutten en vooral ook de marktvraag monitoren voor bijzondere doelgroepen voor nu en in de toekomst in Twente. We hebben hierover met enige regelmaat contact met de (centrum)gemeenten en de gezamenlijke zorgpartijen in Twente. De zorginstanties zijn verenigd in IZO, zie www.izotwente.nl.

Preventie

Er blijft continu aandacht nodig voor de preventie van het oplopen van (huur)schulden. Het aantal huisuitzettingen is al fors afgenomen de afgelopen jaren. Ontwikkeling en preventie blijft gewenst. Hoe kunnen we hier effectief mee omgaan? We leren van elkaar en maken afspraken met (maatschappelijke) partners. Waar mogelijk benutten we nieuwe methodieken en samenwerkingsvormen om bewoners met huurachterstanden te helpen.

Corporatierol in het sociale domein

We willen verder werken aan de rolopvatting en invulling van de maatschappelijke rol van de corporatie: wat betekenen beleidswijzigingen en de praktijk van alledag voor (nieuwe) verhoudingen. Wat is de corporatierol in het sociale domein en waar houdt deze op? Samen met de vakgroep managers Wonen (aanspreekpunten Angelique ten Wolde en Lennart Onwijn) en enkele beleidsmedewerkers geven de trekkers vorm en inhoud aan de onderwerpen binnen het Sociaal Domein.

Trekker van het thema is Melanie Maatman (Mijande).