Thema's

Vroegsignalering

Niemand hoeft op straat te slapen! Voor woningcorporaties start dit met het voorkomen van uitzettingen. Door vroegtijdig signalen te herkennen worden problemen voorkomen of minder groot. De medewerker van een corporatie is vaak de eerste die geconfronteerd wordt met de eerste signalen (huurachterstand, verwaarlozing, conflicten). Alertheid van de medewerker en een goede samenwerking met collega’s, zorginstellingen en gemeenten zorgen ervoor dat de signalen worden besproken en aangepakt.

Werksessies met in totaal 200 medewerkers van 17 woningcorporaties hebben een schat aan informatie en inzichten opgeleverd hoe vroegsignalering en interventie beter worden opgepakt. Deze informatie is door het Projectteam (z)Onderdak in 2010 gebundeld tot het boekje “Twaalf Lessen” om (meer) problemen te signaleren. Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief voor corporatiemedewerkers.