Thema's

WoONkans

Meldpunt WoonKans kan ingeschakeld worden als vraagbaak op het gebied van (her)huisvesting van woningzoekenden.

Zij adviseert bij die situaties waar wonen “niet vanzelf gaat”, bijvoorbeeld bij (dreigende) huisuitzettingen en bij woningzoekenden voor wie de gangbare toewijzingssystemen bij woningcorporaties niet (goed) werken. Vaak gaat het hierbij om mensen met een ”belast” (woon)verleden die zorgvuldig gematcht moeten worden in samenspraak met betrokken partijen.


Voor wie is Meldpunt WoonKans?

Medewerkers van lokale en regionale organisaties in Twente kunnen gebruik maken van de kennis en expertise van Meldpunt WoonKans. Denk hierbij aan zorginstellingen, opvanginstellingen, woningcorporaties en gemeenten.


Rol Meldpunt WoonKans

- Vraagbaak voor informatie en advies over wonen en zorg voor de onderkant van de samenleving;

- Ondersteunt de lokale zorgstructuur door advies, bemiddeling, procesbegeleiding of als verwijzer.

Meldpunt WoonKans is onafhankelijk en valt onder het CIMOT. Informatie is beschikbaar bij Betsy Letteboer. Zij is aandachtsfunctionaris Wonen bij het CIMOT. Het betreft ondersteuning aan professionals (geen overname van de casuïstiek) CIMOT werkt vanuit de Centrumgemeenten Enschede en Almelo. Zie ook www.cimot.nl . Mailadres b.letteboer@cimot.nl

Werkdagen: ma-di-wo-do tot 16.00 uur.