Van Huurdersparticipatie naar Klantinvloed: nieuwe werkgroepleden gezocht!

Van Huurdersparticipatie naar Klantinvloed: nieuwe werkgroepleden gezocht!

mei 2020

Een van de zes thema’s van WoON Twente is Huurdersparticipatie. In samenwerking met de huurdersorganisaties is, als onderdeel hiervan, een aantal jaren geleden een platform tot stand gekomen waar bestuursleden van huurdersorganisaties elkaar treffen, inspiratie ophalen en kennis delen. Dit onderdeel bevalt goed en zetten we voort. Daarnaast kwam uit gesprekken naar voren dat het thema Klantinvloed (in beleid, in processen) ook steeds meer van belang is. Vandaar dat gekozen is het thema en de naam te herijken en een nieuwe werkgroep te vormen. Heb je belangstelling voor het thema Klantinvloed, meld je bij Erna Mobach (e.mobach@dgwrijssen.nl).

Lees meer op de pagina Klantinvloed.