WoON Twente 15 jaar

WoON Twente 15 jaar

October 2021

De maand oktober is dit jaar bijzonder. Want 15 jaar geleden verenigden de Twentse corporaties zich in WoON Twente. In het begin waren het vooral de bestuurders die samen de afstemming zochten. Inmiddels is WoON Twente een kennisplatform en dynamisch netwerk voor onze corporaties en vele netwerkpartners. We blijven de belangen behartigen op het brede gebied van wonen richting maatschappelijke partners, Aedes, de Provincie en andere overheden. We pakken samen thema’s op die er toe doen voor onze huurders en woningzoekenden!